Gruppe-2 patienter

Gruppe 2 priser
Som gruppe 2 patient er du naturligvis også velkommen i Holte Lægehus.Ved tidsbestillingen kan du vælge den læge du ønsker.Ved akut behov vil du blive betjent af den læge, der er der den pågældende dag.Vores priser fremgår af nedenstående oversigt. Afregning sker efter hver enkelt konsultation.

 

Gruppe 2 ydelser Pris
Lægekonsultation 300,-
Telefonkonsultation 0,-
E-mailkonsultation 0,-
Lægebesøg i hjemmet 500,-
Samtaleterapi 400,-
 Sygeplejekonsultation/årskontrol 200,-
Laboratoriekonsultation + tillæg – se nedenstående. 100,-
Laboratorieydelser
(sygepl. eller læge)
Tillæg til ovenstående
Blodprøve 25,-
INR 75,-
CRP (infektionsprøve) 75,-
Blodsukkermåling 50,-
Halspodning
(streptokokker, type A)
75,-
Urinundersøgelse (stix) 25,-
Urinmikroskopi 25,-
Urindyrkning 25,-
Urin til resistensundersøgelse 50,-
Hjertecardiogram (EKG) 100,-
Lungefunktionsundersøgelse 100,-
Høreprøve
(audiometri)
150,-
Sårbehandling 100,-
Hjemmeblodtryk, incl. lån af apparat 50,-
Blodprocent
(hæmoglobin)
50,-
Celleprøve-livmoderhals 50,-
 Blæretømning via kateter 150,-