Historie, uddannelse og Interessekonflikter

Historie

Selve huset er bygget 1954, faktisk som Danmarks første lægehus.

1954 – 1972: Lægerne Mogens og Ellen Vidar Jacobsen

1972 – 1974: Læge Claus Curdt-Christiansen

1974 – 1989: Lægerne Erik Ewald og Ole Riis Knudsen

1989 – 2003: Læge Erik Ewald

2003 – 2011: Læge Christian Freitag

2011 –  2018: Lægerne Pernille Thorsen og Christian Freitag

2018 –          : Læge Christian Freitag og Sidsel Rosenberg

Uddannelse

Den hastige udvikling i sundhedsvidenskaben stiller store krav til al personale i Lægehuset.

De 3 faste læger er alle speciallæger i almen medicin. Denne uddannelse indebærer ansættelser på mange forskellige sygehusafdelinger og hos praktiserende læger  ialt typisk 5-7 års efteruddannelse.

Vores sekretær, jordemoder og sygeplejerske har alle ligeledes erfaring fra flere forskellige sygehuse.

Alle ansatte i Lægehuset deltager hvert år i efteruddannelse. Derudover lukker vi praksis 2 dage om året, for at uddanne os i interne arbejdsgange.

Derudover har vi typisk ansat en yngre læge i et halvt år ad gangen. Den yngre læge er “på vej” i sin efteruddannelse, men er altså allerede uddannet læge (cand. med.).

Etik og interessekonflikter
Som praktiserende læger træffer vi mange beslutninger, der har konsekvenser for den enkelte patient.

Der er mange andre, der har et ønske om at påvirke disse beslutninger:

  • Pårørende
  • Kommunen
  • Regionen, Ministerier og Styrelser
  • Lægemiddelindustrien
  • Pressen, politikere med flere

Dette stiller store krav til den praktiserende læges etik.

I Holte Lægehus vil vi gerne imødekomme mange af disse parters ønsker. Der skal dog ikke herske tvivl om, at det i sidste ende må være den enkeltes patients situation, der afgør beslutningen.

Hvilke påvirkninger i Holte Lægehus?
Der kan være flere interessemodsætninger i arbejdet som praktiserende læge. Hér er beskrevet de væsentligste:

Konsulentbesøg
Vi modtager besøg fra både medicinalindustrien og fra “Region Hovedstaden”.

Medicinalindustriens konsulenter kommer oftest for at fortælle om et af deres produkter og naturligvis også for at “sælge” det.

Regionen har ansat nogle praktiserende læger, som besøger andre praktiserende læger med det formål at påvirke vores udskrivelse af medicin. Formålet er dels at øge kvaliteten men naturligvis også at sænke Regionens udgifter til medicin.

Vi får typisk et godt fagligt udbytte af disse besøg, velvidende at konsulenterne har deres interesser at varetage.

Efteruddannelse
Alle i Holte Lægehus deltager hvert år i efteruddannelse. De seneste 4 år har Sidsel og Christian været på efteruddannelse i både medicinske, kirurgiske og psykiatriske sygdomme.

Uddannelsen kan være planlagt og finansieret af enten os selv, lægemiddelindustrien, Region Hovedstaden, Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen eller andre udbydere.

Vi er naturligvis klar over at udbyderen ofte også hér har sine egne interesser at varetage.

Måtte du have spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte klinikken.