Om Holte Lægehus

Velkommen til Holte Lægehus.

Personalet består af

  • Lægerne Charlotte Rask, Ida Weidner og  Christian Freitag.
  • Uddannelseslæge. Holte Lægehus tager del i den lægelige videreuddannelse til speciallæge. Derfor kan du møde læger, der kun har et kortere ophold i klinikkenskiftende typisk af 6 eller 12 mdr. varighed.
  • Sygeplejerske Susanne Salmonsen
  • Jordemoder : Charlotte Schmidt
  • Lægesekretær:  Camilla R. Hansen

På denne hjemmeside kan du læse mere om Lægehuset.

På fanebladet “Selvbetjening” kan du:

  • Bestille tid
  • Skrive korte beskeder til lægen eller personalet
  • Forny recepter på fast medicin