Gravide

Gravide har i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg tilbud om en række undersøgelser hos egen læge, hos jordemoder og på hospitals afdeling.

Den første konsultation i Holte Lægehus foregår umiddelbart efter konstateret graviditet. Ved denne konsultation vil der blive oprettet vandre – og svangerskabsjournal, der bliver taget blodprøver, du bliver vejet og får målt blodtryk. Denne konsultation varetages af praksispersonalet og varer ca 30 minutter.

Herefter er der tilbud om undersøgelse i uge ca 9-11 og uge 25 og uge 32. Efter fødslen er der tilbud om en undersøgelse  ca 8 uger efter du har født.

Alle gravide tilbydes dels en blodprøve (doubletest) tidligt i graviditetet – i uge 8 -13 – dels nakkeforldsscanning i uge 11 – 13  for at undersøge risikoen for at føde et barn med Downs syndrom (mongolisme). Derudover er der tilbud om en misdannelsesscanning i uge 18-20.

Doubletesten kan vi tage her i praksis fra uge 8+0.

Du skal selv sørge for at bestille tid til nakkefoldsskanning. Dette gøres via de respektive fødesteders hjemmesider – www. herlevhospital.dk eller hilleroedhospital.dk fra uge 6+0.