Akut Sygdom – “Læge Drop-in”

LÆGE DROP-IN – daglig fra 08.00 til 09.00. Kun for akut sygdom.

På alle hverdage kan du møde op mellem 8.00 og 9.00 og blive set af en læge uden forudgående aftale. Man bliver set af lægen efter “først til mølle”-princippet, og det er ikke muligt at vælge, hvilken læge man ønsker at blive tilset af.

“Læge drop-in” er kun til korte konsultationer og sygdomsforløb af mindre end en uges varighed.

Du kan ikke bruge Læge-Drop-in til til attester eller udredning af længerevarende sygdom. Der vil naturligvis kunne være ventetid – det kan ikke undgås.

Af samme grund tager lægen ikke selv telefonerne mellem 08.00 – 09.00. Hvis personalet ikke kan klare problemet og det ikke kan klares pr. e-mail er der mulighed for at lægen ringer tilbage senere.